18 maj 2008

RANKINGPOÄNG 1.5.2008

 1. Conny Olsson............Persnäs...............2255
 2. Johan Haag...............Färjestaden.........2019
 3. Björn Alling...............Persnäs................2008
 4. Roger Larsson..........Sandby/Gårdby.....1978
 5. Urban Arvidsson......Sandby/Gårdby......1871
 6. Ingvar Landén..........Kastlösa................1870
 7. Mikael Nilsson...........Persnäs................1853
 8. Börje Johansson........Kastlösa................1808
 9. Christer Erlandsson..Persnäs................1787
 10. Mikael Persson..........Kastlösa................1783
 11. Göran Olsén...............Sandby/Gårdby..1782
 12. Jan Henell...................Kastlösa................1703
 13. Christer Schölin.........Kastlösa.................1667
 14. Philip Aldebert...........Segerstad..............1641
 15. Leif Svensson.............Sandby/Gårdby...1622
 16. Börje Larsson.............Segerstad..............1610
 17. Albin Olsson................Persnäs.................1596
 18. Ernst Arvidsson..........Sandby/Gårdby..1513
 19. Ingvar Svensson.........Persnäs.................1473
 20. Tomas Svensson.........Sandby/Gårdby..1441
 21. Carl-Olof Borgudd.......Persnäs................1437
 22. Parvanek Parkizkari...Kastlösa...............1434
 23. Johan Rosengren.........Sandby/Gårdby..1431
 24. Raimo Ekholm..............Kastlösa................1425
 25. L-O Gottfredsson.........Sandby/Gårdby..1406
 26. Richard Wikar...............Kastlösa................1402
 27. Martin Rosengren........Sandby/Gårdby...1401
 28. Tore Simonsson............Färjestaden...........1387
 29. Ronny Andersson.........Färjestaden...........1376
 30. Erik Larsson..................Segerstad..............1366
 31. Olof Wirsmo..................Färjestaden...........1364
 32. Daniel Karlsson.............Persnäs..................1345
 33. Hans Karlsson...............Kastlösa.................1343
 34. Alve Olsson....................Persnäs..................1335
 35. Ulf Rosén........................Sandby/Gårdby...1310
 36. P-O Johansson..............Sandby/Gårdby....1274
 37. Kalevi Pellikka...............Persnäs..................1247
 38. P-G Åberg......................Persnäs..................1244
 39. Bo Sannestam................Sandby/Gårdby...1235
 40. Håkan Olsson.................Sandby/Gårdby...1233
 41. Benny Nilsson................Persnäs...................1231
 42. Bo Olsson........................Sandby/Gårdby....1216
 43. Göte Johansson.............Persnäs...................1214
 44. Tomas Arvidsson..........Sandby/Gårdby....1213
 45. Göte Persson.................Segerstad...............1202
 46. Lena Nilsson..................Persnäs...................1200
 47. Kevin Rodrigues............Persnäs..................1200
 48. Richard Råberg.............Segerstad...............1198
 49. Rune Gustavsson..........Sandby/Gårdby....1196
 50. Mikael Sannestam........Sandby/Gårdby....1192
 51. Åke Gustavsson............Segerstad...............1190
 52. Linus Nilsson.................Persnäs...................1169
 53. Mattias Jönsson............Segerstad...............1156
 54. Lars Ekstam..................Färjestaden............1136
 55. Christer Carlsson..........Sandby/Gårdby....1135
 56. Sven Pettersson............Segerstad...............1133
 57. Bernt Johansson...........Segerstad................1131
 58. Jörgen Ulfheim..............Kastlösa..................1123
 59. Ingvar Karlsson.............Sandby/Gårdby....1120
 60. Ingmar Andersson........Sandby/Gårdby....1103