14 september 2008

Orrår i år!

Tjäder är ute. Orre är inne!