13 januari 2009

Sörpning!


Förstabordspelaren i Ölands SS, Conny Olsson gjorde idag en hissnande observation då han observerade att Svartån utanför Linköping eventuellt hade sörpat sig. Sörpning är ett sällsynt naturfenomen som kan inträffa i strömmande vatten vintertid. Björn Alling hämtades och kunde ta denna bild. Döm själva. Sörp eller ej?