28 mars 2017

Strax avgörs ÖM finalen


"Ty just nu idag så köpte jag en liten ros i en blomsteraffär. En ros röd som blod så att du förstod att det är dig som jag håller kär!"