24 februari 2016

KM

I andra ronden av KM spelade Paul och Mikael L remi.
Micke C fick upp en fin angreppsställning mot Anders men nödgades bjuda remi när han trodde att han var tvungen att hinna med sista bussen.
Christer vann även mot Benny efter ett varierande parti.

Lottning rond 3:
Mikael L - Jan F
Christer E - Anders L
Albin - Mikael C
Karl - Benny
Paul Frirond.

Observera också att Kalendern är uppdaterad för våren!