03 oktober 2008

Snart säsongsstart

Inför säsongstarten kommer ÖlandsSS-bloggen att ha en detaljerad genomgång av lagets kommande motståndare. Conny Olsson kommer att ge ett professionellt utlåtande om respektive motståndarlag, deras styrkor och svagheter. I avvaktan på att redaktion får tillsänt sig laguppställningarna publiserar vi på allmän begäran: Myskoxe!


Foto: Karl-Erik Westberg