18 september 2019

HT 2019 rond 1


Varde schack och schack det varde! Kaffet gjordes i ordning och deltagarna satte sig ner och startade klockorna. Christer och Albin drack kaffe hemma och tar igen sitt parti på egen hand.

Karl hade vit mot Anders och iscensatte aktivt spel från drag 2 med f4. Något Conny hyser mer än misstro till när Albin spelar. Anders spjärnade emot och i mittspelet såg det ut som om han funnit ett solitt försvar.
Detta verkade Karl helt strunta i och avmattades inte i sina försök att angripa. När sedan Anders rockerat långt så såg det illa ut för honom. Pjäs rykte och ställningen var förlorad.

Mikael hade vit mot Jan och ställde in barometern på angrepp. Jan slets mellan hopp och förtvivlan i pressat läge. Här rykte kvalitet och det lutade mot vinst för Mikael. Då chockerade Mikael med att bjuda remi pga sömnbehov. Vinna en vunnen ställning är ju också kraftödande.

Just detta verkade vara kvällens stora dilemma för Stefan som smulat sönder Palles illa preparerade öppningsförsök. Palle hade kört mer fast än en skoter i ovanivattnet på Karatssjön.
I desperation offrar han bonde eller snarare valde han den minst dåliga fortsättningen när den bittra verkligheten hunnit ifatt honom. Det ena ledde till det andra så för att få någon slags komp ger han kvalitet. Stefan släpper tillbaka bonde i avbyte av torn och vinsten hägrade. En vunnen ställning som grusades av Palles springare. Kvalitet återvunnen och slutspelet var sedan tekniskt vunnet för Palle.

 

Rond 1

Karl-Anders….1-0
Mikael-Jan…...remi
Palle-Stefan….1-0
Albin-Christer……uppskjutet