11 februari 2020

KM rond 3

Tisdag och schack igen på Tallis. Turneringen i sin linda och relativt jämt. Palle sist och i behov av poäng för att hänga med i toppkvartetten.
Kaffe på och klockorna igång!
Tidigt sökte Palle som svart något slags motspel. Jan hade dock full koll en bit in i öppningen. Sedan kombinerade Palle såpass att Jan räknade fel och vips pjäs under samt dambyte. Några tappra drag senare gav han upp.
Jan H fick möta Mikael och om obalenserad ställning var förväntad så gjorde de ingen besviken. Såg kärvt ut för Jans svarta bönder men en räcka drag senare enades de om remi.
Karl hade vit mot Christer och fick aktivt spel. Utnyttjade springarna till att knipa kvalitet. Något senare så var det ett hejdundrande kungsangrepp med dubblerade torn samt hot om matt. Christer försvarade sig ihärdigt men ställningen rasade samman med damförlust. Kort därpå gav han upp.

KM rond 3
JanF-Palle.................0-1
Mikael-JanH...........remi
Karl-Christer...........1-0