29 juni 2009

Teckning


Under Philips första parti, satt en konstnär och tecknade av honom och hans motståndare. När Philip kom till hallen andra dagen letade konstnären upp honom och överlämnade konstverket.

Inga kommentarer: