21 mars 2010

Första förlusten

Christer fick se sig besegrad efter att hans motståndare promoverat till sig en dam i bondeslutspel

Inga kommentarer: