08 december 2014

Höstturneringen, ställning efter rond 5

Då de uppskjutna partierna nu hunnits med kan följande poäng ställning inför de två sista ronderna beskådas.

1. Christer L och Anders....................................4p
3. Mikael N, Christer E......................................3p
5. Albin och Palle..................................................2,5p
7. Mikael C och Rikard.......................................2p
9. Johanna............................................................1,5p
10. Janne..............................................................1p

Ingen hänsyn är dock tagen för särskiljning!

Lottning rond 6:
Anders - Christer L
Mikael N - Christer E
Paul J - Mikael C
Jan F- - Albin
Johanna - Rickard

Inga kommentarer: